Valt nu eindelijk het doek voor 1855.com ?

1855.com, fraude

Gaat nu eindelijk het doek vallen voor het malafide internet wijnbedrijf 1855.com?

Meer nieuwsberichten…
[wpp stats_comments=0 post_type=post limit=7 range=”all” title_length=22 cat=”6″ wpp_start=”

    ” ]

Onderstaande mail hebben wij gekregen via een van onze lezers omtrent de praktijken van 1855.com. Het bedrijf heeft al veel wijnliefhebbers opgelicht. Veel wijnen werden (en worden nog steeds) niet geleverd door 1855.com. Het bedrijf verkeerde in financiële problemen en kon de wijnen niet uitleveren en ze verzonnen telkens weer maar nieuwe smoesjes. Tot aan het Europees Consumenten Centrum moest het gaan om het bedrijf een halt toe te roepen. Onderaan de pagina vind je nog andere artikelen over 1855.com.

Zal het eindelijk zover komen?

———- Doorgestuurd bericht ———-
Van: “ECC” <info@eccnederland.nl>
Datum: 10 okt. 2013 11:17
Onderwerp: Insolventieprocedure 1855.com
Aan:
Cc:

Geachte heer/mevrouw,

Enige tijd geleden heeft u contact opgenomen met het Europees Consumenten Centrum vanwege
een klacht die u had tegen de Franse ondernemer 1855.com. In dit kader willen wij u graag over het volgende informeren.

Helaas hebben wij zojuist van onze collega’s van het Franse ECC vernomen over een gerechtelijke uitspraak van 7 oktober 2013
over de groep Héraclès, waar het bedrijf 1855 deel van uitmaakt. Deze onderneming is in Frankrijk geregistreerd
(RCS Paris – nummer 402 564 207). Héraclès (en dus 1855) is nu onder “redressement judiciaire” geplaatst.

De onderneming 1855 verkocht wijnen via de website www.1855.com maar de afgelopen paar jaar heeft dit bedrijf ernstige moeilijkheden gehad om aan de klanten te leveren. Deze Héraclès groep beheert ook de websites www.chateauonline.fr , http://www.caveprivee.com/ en http://www.cavesdelatransat.com/magasins.html. Maar deze 3 dochterondernemingen lijken niet te worden geraakt door de procedure.

Deze specifieke procedure genaamd “redressement judiciaire” betekent dat het bedrijf nog steeds actief is, maar dat het haar betalingen niet meer kan nakomen, omdat het bedrijf niet voldoende activa meer heeft.

Daarom is het onder controle van een justitieel beheerder geplaatst. Deze beheerder is benoemd door het Hof van Parijs (Referentie hof: P201302854)

De beheerder is nu belast met het toekennen van leveringen, betalingen, enz. Daarom is het bedrijf niet in staat zelf nog te leveren of restitutie te bieden aan consumenten. De procedure duurt tot 7 april 2014.

De consumenten die hun vorderingen aan de justitieel beheerder kenbaar willen maken, kunnen dat het beste per aangetekende brief doen. Dit dient, samen met de kopieën van de relevante documenten, binnen een termijn van vier maanden (2 maanden voor de consumenten die in Frankrijk zijn gevestigd) te worden gestuurd naar:

SCP B.T.S.G

Me Stéphane Gorrias

3 rue Troyon 75017 Paris

Tel : 00331 40 28 48 24

Fax : 00331 40 28 06 70
paris@btsg.eu

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. E. Calvelo

Legal Adviser

Europees Consumenten Centrum

T 030-232 6440

F 030-234 2727

Postbus 487

3500 AL Utrecht

E info@eccnl.eu

I www.eccnl.eu

Martin
Reageren? Mail naar me.

Je kan ons volgen via mail, facebook, twitter of google+!
Of persoonlijk via mijn Linkedin