Toon-ID.nl, een nieuw wapen

Toon-ID.nl, een-nieuw-wapen-tegen-drankmisbruik

Toon-ID.nl, een nieuw wapen tegen de drankverkoop aan jongeren. Gaat dat helpen om bepaalde jongeren minder te laten drinken?


De Koninklijke Nederlandse Slijtersunie (KSU) en de vereniging voor distillateurs SpiritsNL hebben de handen ineengeslagen voor de campagne en de website Toon-ID.nl.

 

Toon-ID.nl, een nieuw wapen is voor een betere naleving van de Drank- en Horecawet

Toon-ID.nl, een nieuw wapen voor slijters, supermarkten, horeca en (sport)kantines. De verkoop aan jongeren gaat in verreweg de meeste gevallen goed, maar de praktijk laat zien dat extra aandacht voor dit verbod helpt om het nog beter na te leven. Daarom hebben de KSU en SpiritsNL een goed zichtbare sticker ontwikkeld die duidelijk maakt dat personen onder de 25 jaar altijd een geldig identiteitsbewijs (ID) moet tonen als zij bij de slijter wijn, gedistilleerde drank of bier willen kopen. Er zijn twee varianten: één sticker van Toon-ID.nl kan op de binnenkant van de winkelruit bevestigd worden en de andere sticker kan in de winkel bevestigd worden, bij voorkeur bij de kassa. Ook is nog een extra exemplaar van NIX(18 meegestuurd.

Enkele regels die de handel moet gaan helpen:
– Onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht.
– Klanten onder de 25 jaar tonen een geldig ID als zij alcohol willen kopen.

Ron Andes, voorzitter KSU: met dit gezamenlijk initiatief wil de KSU duidelijk maken dat zelfstandige slijters de naleving van de Drank- en Horecawet zeer serieus nemen. Slijters nemen een unieke plek in bij de verkoop van vooral sterke drank en dragen dan ook extra verantwoordelijkheid om alcoholmisbruik tegen te gaan. Het is gewoon heel belangrijk de legimitatieplicht nauwgezet na te komen. De slijter is een vakman en met campagne kan hij dat nog meer onderstrepen.

SpiritsNL directeur Joep Stassen: slijters zijn voor de distillateurs natuurlijk van groot belang. Alcoholmisbruik, zeker door minderjarigen, moet tegengegaan worden en op deze praktische wijze helpen wij slijters graag.

VVD-Kamerlid Erik Ziengs ontving uit handen van beide organisaties de eerste sticker met het Toon-ID-logo er op. Ziengs is blij met dit eigen initiatief van de sectoren:

“We willen allemaal dat de regels nageleefd worden maar een steun in de rug met een simpele maar duidelijke boodschap helpt daar natuurlijk bij. Toon-ID.nl, een nieuw wapen met een website en duidelijke regels en juist slijters als specialisten kunnen en moeten het goede voorbeeld geven. De goede wil is er en met deze actie zal de boodschap voor iedereen alleen maar duidelijker worden”.

 

Toon-ID.nl, een nieuw wapen aan het begin van de drukste decembermaand

Alle leden van de KSU zullen de sticker voor gebruik in de winkel toegestuurd krijgen. December is traditioneel de drukste maand voor slijters en dat geeft direct de juiste aandacht voor de actie. De website www.toon-id.nl is actief.

Of Toon-ID.nl, een nieuw wapen tegen het drankmisbruik zal gaan helpen, moet de praktijk uitwijzen. Vooralsnog een goed idee.

 

Meer lezen kan op op https://www.toon-id.nl/