Stunten met alcohol dan toch toegestaan?

Geen alcoholreclame op televisie in 2019

Het lijkt erop dat het stunten met alcohol dan toch doorgaat. Het proefproces dat de overheid heeft aangespannen lijkt verloren.


Lees verder na de advertentie exaro

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in het proefproces dat is gevoerd door de KVNW tegen het besluit van de staatssecretaris van VWS (feitelijk de NVWA) om een van de leden een boete op te leggen van 1360 euro voor het overtreden van de regel in het Alcoholbesluit (stunten met alcohol) dat niet meer dan 25% korting mag worden gegeven op alcoholhoudende drank.

De rechter heeft het beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit is vernietigd voor wat betreft de hoogte van de opgelegde boete.

Stunten met alcohol gaat voorlopig gewoon door

Kort gezegd oordeelt de rechtbank dat wel sprake is van een overtreding (van artikel 2a lid 1 Alcoholwet), maar dat de boete niet evenredig is. De staatssecretaris had aanleiding moeten zien om de hoogte van de boete nader te differentiëren. De rechtbank vindt het Alcoholbesluit in zoverre onredelijk. De staatssecretaris moet een stelsel maken dat voldoende is gedifferentieerd naar de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden en de mate van verwijtbaarheid van de overtreder. De uitspraak heeft dus grote gevolgen voor het ministerie van VWS.

Het is dan ook niet uitgesloten dat de staatssecretaris hoger beroep zal aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State omtrent het stunten met alcohol. Dit beroep moet binnen 6 weken worden ingesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *