Nieuwe Magister Vini in Nederland


Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf mochten dit jaar het diploma Magister Vini in ontvangst nemen.


Lees verder na de advertentie exaro


Vorige week ontvingen Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu twintig Magister Vini. De diploma-uitreiking vond plaats in Hotel Karel V te Utrecht.

Magister Vini is de hoogst mogelijke Nederlandse onderscheiding in de Nederlandse wijnwereld

Tijdens de bijeenkomst verdedigden Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf hun scripties ten overstaan van de examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche. Naast de examencommissie waren ook twee prominenten uitgenodigd die vragen stelden over de scripties. Voor de scriptie van Wieger Roelevink was als prominent aanwezig de heer Simon Crone, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Wijn Producenten.

Voor de scriptie van Sjaak van de Graaf was als prominent (digitaal) aanwezig de heer prof.dr.ir. Roland ten Klooster, ontwerper/adviseur bij Plato Product Consultants en hoogleraar Packaging Design and Management aan de Universiteit Twente. De titel van de scriptie van Wieger Roelevink luidt: ‘Wat is het directe effect van een toenemende atmosferische CO2-concentratie op de wijnstok’.
De examencommissie noemde het onderwerp van de scriptie actueel en met de juiste diepgang waar voldoende relatie werd gelegd met de huidige stand van zaken in de wijnbouw. Kandidaat Wieger Roelevink liet tijdens zijn presentatie op overtuigende wijze zien de materie goed te beheersen, helder over te kunnen brengen en een overtuigend antwoord had op de gestelde vragen.

Examencommissie Magister Vini

De examencommissie noemde ook dit onderwerp van de scriptie uiterst actueel en van direct belang voor vrijwel iedereen werkzaam in de wijn. Daarmee heeft kandidaat Sjaak van de Graaf een duidelijk overzicht van de huidige situatie vastgelegd. De ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen in het algemeen en glas in het bijzonder gaan dermate snel dat – ook volgens de kandidaat – een vervolgonderzoek nu al gewenst zou zijn.

Het examen is het hoogste Nederlandse wijnexamen. Degene die het examen met succes afrondt, mag de beschermde titel ‘Magister Vini’ voeren. In 2004 is het examen voor het eerst afgenomen. Met het instellen van het examen werd invulling gegeven aan de wens van de wijnbranche om de wijnkennis in Nederland op een hoger niveau te brengen. Het examen voldoet aan de eisen op SDEN-niveau 5 zoals deze zijn vastgesteld door de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN).

Wat is Magister Vini

Alleen kandidaten die het vinologenexamen (SDEN-niveau 4) of een gelijkwaardig examen met succes hebben afgelegd, komen in aanmerking om deel te nemen aan het examen Magister Vini. Het begeleidingstraject wordt verzorgd door de Wijnacademie in Soesterberg.
Het theoretisch deel van het examen bestaat uit vier modules over de onderwerpen wijnbouw, wijnbereiding, markt & marktbewerking en actuele zaken. Het proeftechnisch examen van Magister Vini bestaat uit drie modules. Aan de hand van blindproeverijen moeten verschillende typen wijn worden herkend en/of beoordeeld worden op het gebied van leeftijd, ontwikkeling, bewaarpotentie, kwaliteit en commerciële reikwijdte. Na het succesvol afleggen van alle module-examens moet de examenkandidaat een scriptie schrijven en deze verdedigen tegenover de examencommissie Magister Vini.

De scripties van Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf en die van de andere 18 Magister Vini zijn te raadplegen via: https://www.magistervini.nl/scripties-mvers/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *