Minder alcohol is goed voor je

Strengere alcoholwet in België | Duitsers gaan alcoholvrij en minder alcohol drinken

Minder alcohol drinken is goed voor je. Laat die alcoholische consumpties staan en de overheid gaat je hierbij helpen.

De overheid zorgt voor extra geld om drankmisbruik tegen te gaan.

De extra uitgaven voor dit jaar zijn geen verrassing. Het Nationaal Preventieakkoord kwam in 2018 tot stand doordat meer dan 70 partijen afspraken maakten om onder meer problematisch alcoholgebruik verder terug te dringen. Daarvoor stelt het kabinet miljoenen euro’s beschikbaar. De afspraken passen in een positieve trend. Nederlanders consumeren steeds minder. Al jaren daalt het aantal overmatige en zware drinkers. Ook jongeren beginnen steeds later met het drinken van alcohol.

Dit jaar werd bijna 4 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de ‘NIX zonder ID’ en ‘IK PAS’-campagnes. Zo is er begin mei een landelijke actieweek georganiseerd waarin extra aandacht werd gevraagd voor het tonen van identiteitskaarten van jongeren die alcohol willen kopen. Een maand eerder startte de Stichting Positieve Leefstijl, in samenwerking met ouderenorganisatie KBO-PCOB, een ‘IK PAS’-campagne om ouderen bewust te laten nadenken over hun alcoholgebruik. Op de campagne-website meldden zo’n 20.000 mensen zich aan.

Verder stak het kabinet meer geld (ruim 1 miljoen euro) in alcoholvoorlichting en –onderzoek op scholen en universiteiten. Zo werd er in het basisonderwijs meer voorlichting aan ouders gegeven en beantwoordden leerlingen van middelbare beroepsopleidingen gezondheidsvragenlijsten. In het hoger onderwijs werd een onderzoek uitgevoerd naar het drinkgedrag en de sociale norm hieromtrent.

Het alcoholgebruik in Nederland van de laatste jaren
Uit de voedselconsumptiepeiling (VCP) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt naar voren dat de consumptie van alcoholhoudende drank onder Nederlanders van 9 tot 69 jaar met bijna 20% is afgenomen ten opzichte van vorige meting van een paar jaar geleden

Dit sluit aan bij andere cijfers. Zo is er een daling te zien voor wat betreft overmatig drinken van 24% in de afgelopen 15 jaar. Ook daalt alcohol tijdens verkeersdeelname van 4% in 2002 naar 1,4% in 2017. En komt het steeds minder vaak voor dat vrouwen tijdens de zwangerschap alcohol drinken, namelijk 8,9% in 2015 tegenover 22,4% in 2007.

Het Nationaal Preventieakkoord

Ook voor onderzoeken naar alcoholmarketing (0.4 miljoen euro) en de naleving en handhaving bij leeftijdsgrens en dronkenschap (0.9 miljoen euro) reserveerde het kabinet extra geld. Als laatste werd zo’n 0.7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een ‘gezonde sportomgeving’. Daarmee wil het kabinet het aanbod in sportkantines verbeteren, en sportverenigingen extra begeleiding aanbieden.

Komende jaren blijft Den Haag extra investeren in de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord. Er wordt verwacht dat het kabinet in 2020 opnieuw zo’n 7 miljoen euro uitgeeft aan het verder terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Dat bedrag wordt in 2021 afgebouwd naar drie miljoen euro.

Minder alcohol tips en deze website helpt je minder te drinken

Vind je het lastig om te minderen met alcohol en wil je hierbij graag ondersteuning? Op internet zijn zelfhulpprogramma’s beschikbaar om je alcoholgebruik onder controle te krijgen. Een voorbeeld hiervan is Minder Drinken. Uit onderzoek blijkt dat dit programma heel effectief is. Je kunt het anoniem en gratis volgen.

5 tips om minder te drinken

Laat het over je heenkomen en ontspan
Ga op een stoel zitten en ervaar dat het vanzelf weer overgaat (meestal binnen 3 minuten). Ontspan en adem diep en rustig 10 keer in en uit. Luister naar muziek, pak een boek.

Word actief en drink minder alcohol
Ga een blokje om met de hond, doe een huishoudelijk klusje of veeg de stoep, doe 10 kniebuigingen of loop 5 keer de trap op en af

Praat erover met anderen die ook problemen hebben met alcohol
Bel iemand op of schrijf een mail. 

Verminder je prikkels en triggers
Als je nog met vrienden omgaat die hun verslaving in stand houden, doe je er goed aan je horizon te verbreden.

Zoek contact met lotgenoten
Er zijn verschillende zelfhulpgroepen waar men elkaar vanuit hun eigen ervaringen ondersteunt en verder helpt.
Kijk op https://www.na-holland.nl, op https://www.agog.nl, op https://www.aa-nederland.nl, op https://minderdrinken.nl voor meer info over minder drinken, problemen met alcohol, gokken enz.

Meer tips om minder alcohol te drinken

 1. Drink een tijdje geen alcohol
  Drink je regelmatig alcohol? Stop dan een tijdje met alcohol, gewoon om te experimenteren hoe het voelt. Als je gewend bent om meerdere keren per week (of zelfs dagelijks) alcohol te drinken, dan kan dit experiment je nieuwe inzichten geven.

  Voordelen bij minder alcohol te drinken:
  Je voelt je frisser
  Je bent je meer bewust van je omgeving
  Je hebt je emoties meer onder controle
  Je bent bewust gezelliger
 2. Begin eerst met water en daarna een alcoholische drank
 3. Je kunt een heleboel drankjes besparen op feestjes en diners als je later begint met drinken. Drink bijvoorbeeld eerst wat fris, wat bruisend water of een kop thee voordat je aan de alcohol gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *