Hoeveel denken wij eigenlijk dat we drinken?

Hoeveel drinken we eigenlijk

Er worden doorgaans veel meer alcoholvolumes geconsumeerd dan de verbruiker zelf beseft of toegeeft.

Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Victoria in Canada bij meer dan veertigduizend consumenten. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat de alcoholconsumptie gemiddeld met 75 procent wordt onderschat.

White wine poured in a glass over white backgroundVooral bij de consumptie van wijn zou er een grote kloof zijn tussen de persoonlijke inschatting en het daadwerkelijke verbruik. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers belangrijke gevolgen hebben, aangezien ramingen over alcoholconsumptie vaak cruciaal zijn voor maatregelen die verslaving en andere gezondheidsproblemen moeten helpen indijken.

“Wanneer het daadwerkelijke verbruik wordt onderschat, is het voor het beleid gemakkelijker om de risico’s van alcoholconsumptie te negeren,” benadrukt onderzoeksleider Tim Stockwell, professor psychologie en directeur van het Centre for Addictions Research aan de University of Victoria.

Stockwell merkt op dat in Canada per hoofd van de bevolking jaarlijks 8,2 liter alcohol wordt verkocht.

Met de eigen inschattingen van de verbruikers komt men volgens de onderzoeker echter slechts aan één derde van dat volume. De opvallend zware onderschatting van de wijnconsumptie moet volgens Stockwell wellicht worden toegeschreven aan het feit dat de drank niet met afgemeten volumes, zoals een blik of een fles, wordt geserveerd.

wijn 18De onderzoekers stelden verder vast dat onder de leeftijdsgrens van vierentwintig jaar de alcoholconsumptie het zwaarst wordt onderschat. Anderzijds blijkt dat er tussen mannen en vrouwen geen verschil kan worden opgemerkt in het onderschatten van het persoonlijke alcoholgebruik.

Gerald Thomas, alcohol-specialist aan het Canadian Centre on Substance Abuse in Ottawa, geeft aan dat de resultaten van de studie duidelijk maken dat men zich bij de strijd tegen drankmisbruik niet alleen mag toespitsen op alcoholisten, maar ook moet richten op mensen die zich occasioneel te buiten gaan aan een overmatig drankgebruik, wat immers steeds risico’s op onder meer geweld en gezondheidsproblemen kan inhouden.

Er werd nog vastgesteld dat vooral matige alcoholgebruikers de volumes onderschatten en vaak slechts één vierde van de daadwerkelijke consumptie aangeven. De zwaarste drinkers tonen zich het best in de inschatting van hun consumptie, maar blijken toch ook slechts de helft van de echte hoeveelheden te vermelden.

Bron: http://www.express.be/

Proef smakelijkkk…
Chris

Reageren? Mail naar me.

Je kan ons volgen via mail, facebook, twitter of google+!