Het hele wijnonderwijs gaat op de schop

stichting wijnonderwijs nederland

 

Het moet beter en het kan beter. Het wijnonderwijs deugt niet en gaat op de schop.

Alle wijnopleidende instanties (inclusief ROC) in Nederland zij op de hoogte gesteld van enkele belangrijke wijzigingen in het onderwijssysteem voor wijn. Hierin worden nieuwe normen gehanteerd die voldoen aan de Europese standaarden en wordt de kwaliteit en actualiteit van de examens beter geborgd.

Reden voor deze stap ligt in de behoefte vanuit de wijnbranche aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin taken en verantwoordelijkheden strikt gescheiden zijn.

De importeurs en verstrekkers van wijn verenigd in de KVNW, de Koninklijke SlijtersUnie en de Wijnacademie als grootste wijnopleider in Nederland, zullen voortaan de nieuwe eind- en toetstermen van de Stichting Wijn Onderwijs Nederland (SWON) hanteren als norm. Dit betekent dat de niveaus die in de afgelopen jaren door de SWEN zijn neergezet niet meer worden ondersteund en erkend door de genoemde organisaties.

De grootste veranderingen in het nieuwe systeem zitten met name in de wijze van registratie en certificering van de examens. Volgens betrokken instanties is een scheiding van normeringen, opleidingen en examens bovendien noodzakelijk voor een officieel erkend diplomeringssysteem. De ontwikkeling van het wijnonderwijs in Nederland vraagt om een dergelijke professionalisering en verbetering van de gehele organisatie. De nieuwe eind- en toetstermen van SWON zullen begin september, bij aanvang van het nieuwe academisch jaar, beschikbaar zijn.

 

 Wat verandert er voor jou?

Overigens zullen studenten en kandidaten niets van de verandering gaan merken. De prijzen en de zwaarte van de examens blijven ongewijzigd. Reeds behaalde diploma’s op basis van de SWEN normering blijven hun waarde behouden. Echter, SWEN diploma’s die zijn afgegeven na 1 januari 2016 zullen niet meer worden erkend voor o.a. het Slijtersbasisdiploma, Slijtersvakdiploma en als toelatingsbewijs voor de Vinologenopleiding.

De lancering de nieuwe structuur in het wijnonderwijs zal plaatsvinden op 22 september a.s. tijdens de Nationale Wijndocentendag.

Martin Reageren?

Mail naar me. Je kan ons volgen via facebooktwitter of google+!