Geen alcoholreclame op jongerenzenders

alcohol maakt je dik
De STIVA laat jaarlijks vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender.

Voor het komende jaar zijn de televisiezenders Disney Channel, Disney XD en Nickelodeon als jongerenzender vastgesteld. Voor de radio is dit de zender SLAM!FM.

Volgens de Mediawet is het niet toegestaan alcoholreclame uit te zenden tussen 06.00 en 21.00 uur. Daarnaast verbiedt de RvA reclame voor alcoholhoudende drank te vertonen aan een publiek dat voor méér dan 25% bestaat uit minderjarigen. Daarom heeft de alcoholbranche in het kader van de zelfregulering duidelijke afspraken gemaakt op welke zenders wel en op welke zenders niet zal worden geadverteerd. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek is uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- en luistercijfers, afgezet tegen het programma-aanbod van een zender.

Verantwoorde marketing voor alcoholreclame

De alcoholbranche vindt het belangrijk dat jongeren zo weinig mogelijk worden bereikt met alcoholreclame. STIVA directeur Peter de Wolf: “Verantwoorde alcoholconsumptie en verantwoorde marketing gaan bij ons hand in hand. Het is belangrijk dat minderjarigen zo min mogelijk alcoholreclame te zien krijgen. Niet op jongerenzenders adverteren is daar een voorbeeld van.”

 

Martin