Douane en wijnsector bundelen krachten in strijd tegen wijnsmokkel

wijnsmokkel

De Douane en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) gaan intensief samenwerken bij de opsporing van belastingfraude in de wijnsector.

Om de samenwerking formeel te bekrachtigen, ondertekenden de partijen op 16 januari jl. een Memorandum of Understanding (MoU) in het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam.

wijnsmokkel 1In het MoU hebben de partijen afgesproken wat ze van elkaar mogen verwachten in het uitwisselen van informatie en gegevens. Doel is de import en handel van wijn waarover geen accijns wordt betaald, beter in kaart te krijgen en de controle op de naleving van accijnsregels voor de handel in wijn te verbeteren.

De samenwerkingsovereenkomst met de Douane steunt de wijnimporteurs die zich wel houden aan de geldende wet- en regelgeving. De directeur van de Douane, Aly van Berckel: “Vanuit de handhavingvisie ‘Toezicht doen we samen’, willen we de illegale import en handel in wijn voorkomen. Door de samenwerking krijgen we een steeds scherper beeld van deze fraude. Door de afspraken met de wijnbranche kan de Douane efficiënter en doeltreffender te werk gaan in de strijd tegen illegale import en handel van wijn.”

wijnsmokkel 2Een proactieve aanpak van belastingfraude in de wijnsector is steeds belangrijker. De voorzitter van de KVNW, Peter van Houtert: “De Nederlandse overheid heeft de belastingen op wijn de afgelopen twaalf jaar met maar liefst 80% verhoogd. In de omliggende landen liggen deze belastingen veel lager. Als wijnbranche krijgen we steeds meer signalen dat malafide ondernemers hun wijn daarom over de grens kopen. We roepen alle eerlijke wijnimporteurs dan ook op om vermoedens van fraude direct te melden bij de Douane.”

De Douane heeft in oktober 2012 een speciale app voor het melden van vermoedelijke accijnsfraude gelanceerd; Meldpunt Accijns. De Douane biedt hiermee een digitaal loket waar mogelijke accijnsfraude signalen door externen gemeld kunnen worden.

Naast dit MoU dat is gesloten met de wijnsector heeft de Douane ook met de Nederlandse Vereniging van Bierbrouwers en daarnaast ook met de branche-organisaties voor de tabaksindustrie Stichting Sigarettenindustrie (SSI) en de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK) een MoU afgesloten.

Rijksoverheid.nl

Je kan natuurlijk ook de accijnsverhogingen terugdraaien…..

Proef smakelijkkk…
Chris

Reageren? Mail naar me.

Je kan ons volgen via mail, facebook, twitter of google+!