De alcohol richtlijn… STIVA tegen de Gezondheidsraad

alcoholGeen of weinig alcohol, veel meningen en zoveel discussie….

‘Drink geen alcohol’ is het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Is dat niet een beetje erg streng? De STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie) vindt van wel en is een campagne begonnen. Daarvoor heeft de organisatie de website www.alcoholrichtlijn.nl geclaimd. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP ageert tegen deze actie.

 

De STIVA tegen de Gezondheidsraad

In de STIVA zijn producenten en importeurs van alcoholische dranken vertegenwoordigd. De organisatie levert een bijdrage aan het terugdringen van alcoholmisbruik, maar vindt de nieuwe alcoholrichtlijnen veel te ver gaan. In de vorige aanbevelingen uit 2006 werden consumenten nog geadviseerd hun drankinname te beperken tot maximaal twee glazen (mannen) of één glas (vrouwen) per dag. Dat advies is nu dus gewijzigd in ‘helemaal geen alcohol drinken’ of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. Volgens de STIVA zijn er de afgelopen tien jaar geen wetenschappelijke onderzoeken verschenen die deze strengere norm rechtvaardigen.

De Gezondheidsraad is niet eenduidig, door enerzijds te stellen dat matig alcoholgebruik zowel gunstig als ongunstig kan uitpakken voor de gezondheid, maar anderzijds toch te komen met het advies om geen alcohol te drinken. Derde argument voor de STIVA is dat andere landen gematigder zijn in hun advies. Engeland heeft net een nieuwe alcoholrichtlijn, waarbij wordt uitgegaan van iets minder dan twee glazen alcohol per dag. Dit lijkt meer op de Nederlandse richtlijn uit 2006.

 

Alcoholrichtlijn.nl

Wie de website alcoholrichtlijn.nl opzoekt, ziet direct wat de STIVA wil: een duidelijke richtlijn ‘zonder wetenschappelijke twijfels’. De STIVA laat wetenschappers aan het woord en komt met cijfers waaruit zou blijken dat Nederlanders over het algemeen verantwoord omgaan met alcoholgebruik. De organisatie roept op tot een nieuwe, breed gedragen richtlijn, waarbij politiek en wetenschappelijke deskundigen betrokken worden.

Het onafhankelijke kennisinstituut STAP noemt de actie in een persbericht vergelijkbaar met die van de tabaksfabrikanten: twijfel zaaien over bevindingen die bedreigend zijn voor de industrie. ‘De gekozen strategie is vaker toegepast door grote commerciële bedrijven die te maken hadden met ernstige kritiek op hun product.’ Volgens STAP zijn de richtlijnen wel degelijk gebaseerd op wetenschappelijke studies, maar maakt de alcoholindustrie zich zorgen over het imago van haar product en haar omzet.