Belgische wijn zit in de lift

belgische

De Belgische wijnproductie is vorig jaar met 11 procent gestegen.

Vooral de schuimwijnen uit eigen land deden het uitstekend, zo blijkt uit een studie van de federale overheidsdienst (FOD) Economie in samenwerking met professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt.

De Belgische wijnbouw blijft groeien. Vorig jaar bedroeg de productie 614.878 liter, een stijging met 61.011 liter (11 procent) ten opzichte van 2013. Tussen 2010 en 2014 steeg de Belgische productie met een derde.

Belgische wijnbouw

Ook het aantal wijnbouwers blijft toenemen. Vorig jaar waren het er 96. De productiestijging in 2014 is een gevolg van normale weersomstandigheden in combinatie met een stijgend areaal wijnbouw in België.

Vooral de schuimwijnen groeiden sterk: van 211.799 liter in 2013 naar 285.735 liter in 2014, of een stijging met 35 procent tegenover het jaar voordien. Het koele Belgische klimaat speelt in de kaart van de productie van schuimwijn. Volgens professor Houben zetten de hogere zuurwaarden meer wijnbouwers aan om schuimwijn te maken.

A_WijnenNL

In het oogstjaar 2013 hebben 29 wijnbouwers (21 Vlaamse en 8 Waalse) een erkenning verworven voor de verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische aanduidingen (BGA).

Bron: demorgen.be

Proef smakelijkkk…
Chris

Reageren? Mail naar me.

Je kan ons volgen via mail, facebook, twitter of google+!