Wie koopt er bij jullie de wijn?

Wie koopt er bij jullie de wijn?

Ja, dat is een interessante vraag: Wie koopt er bij jullie de wijn?

Er zijn twee keuzes hierin te maken: of de vrouw, of de man….

wijnWijn wordt vaak als een mannelijke aangelegenheid beschouwd, maar wordt in werkelijkheid vooral door vrouwen gekocht. Bovendien tonen vrouwen zich ook de betere kenners van de wijnen. Vrouwen geven, net zoals de mannen, ook de voorkeur aan de rode wijnen. Wijninkoopster Anouk Delaere heeft dat gezegd tegenover de krant Le Dernière Heure.

“Er kunnen rond vrouwen en wijn nog altijd heel wat onterechte clichés worden genoteerd,” merkt Anouk Delaere op. “In tegenstelling tot de algemene veronderstelling, wordt wijn vooral door vrouwen gekocht. Dat heeft een heel eenvoudige reden. Het zijn immers vooral vrouwen die in de supermarkten de dagelijkse boodschappen doen.”

Clichés genoeg

60 tot 70% van de vrouwen zijn het die bij de grote supermarkten de wijnen kopen. De proeverijen in de supermarkten worden echter vooral door de mannen bevolkt. (misschien vinden de vrouwen het onprettig om publiekelijk een wijntje te proeven?) Volgens La Dernière Heure heeft dat echter wellicht te maken met het feit dat de vrouwen van de proevende mannen ondertussen hun winkelwagentje aan het vullen zijn.

Vrouwen proeven beter dan mannen… Waar of niet waar?

Vrouwen tonen zich volgens Anouk Delaere ook betere wijnproevers dan mannen. “Vrouwen blijken immers gevoeliger voor de geur, de smaak en de structuur van de wijnen,” merkt de inkoopster op.

“Het is trouwens ook een grote vergissing om te beweren dat vrouwen een voorkeur vertonen voor witte wijnen. Er is in de wijnappreciatie een grote gelijkenis tussen mannen en vrouwen. Meer dan 50 procent van de vrouwen denkt in de eerste plaats aan rode wijn, net zoals bij de mannen.”

Bron: www.express.be

Dit artikel is natuurlijk gebaseerd op de Belgische bevolking, maar zou natuurlijk ook van toepassing kunnen zijn op de Nederlandse bevolking. Dus de vraag blijft: Wie koopt er bij jullie de wijn?