Slimme mensen drinken het liefst wijn

Slimme mensen drinken het liefst wijn

Slimme mensen, dus mensen met een hoog IQ, drinken méér en het liefst wijn!

Ik wist het natuurlijk wel en ongetwijfeld wist u het onderhuids ook wel. We wisten en weten het al jaren lang. Niet voor niets gaat uw voorkeur uit naar… wijn!

Désirée du Roy van Welingelichte kringen weet het ook en schreef er onder meer dit over…

Slimme mensen drinken nu eenmaal liever wijn

De Denen zijn namelijk jaren geleden een intensief onderzoek gestart waarbij zij tientallen jaren lang een groep mensen (om precies te zijn 1800 mannen) van wie het IQ gehalte bekend was hebben gevolg.

Deze groep slimme en minder slimme mannen hadden verder niets met elkaar te maken en waren geselecteerd op hun IQ niveau en tijdens het onderzoek werd het duidelijk dat diegenen met een hoog IQ veel vaker de voorkeur gaven aan wijn dan aan bierconsumptie.

De mannen met een lager IQ hadden de voorkeur voor bier boven wijn.

Nu moet u weten dat uit studies is gebleken dat slimme mensen veel meer drinken (alcohol wel te verstaan) dan minder slimme mensen. Dit bleek dus uit een onderzoek dat gestart was door de New Republic.

Snel pratende kinderen gaan sneller aan de fles

In dit onderzoek is vast komen te staan dat kinderen, die eerder met praten zijn begonnen, gemiddeld ook op latere leeftijd eerder zijn begonnen met drinken en ook gemiddeld meer drinken dan de kinderen van wie het bekend was dat zij later zijn gaan praten.

In een ander onderzoek naar Engelse kinderen, die allemaal in 1958 waren geboren en die jarenlang zijn gevolgd, is de uitkomst wederom bevestigend: de slimste kinderen drinken het meest.

Zoals gezegd, ik wist het en u wist het en nu is het bevestigd hetgeen wij allen al wisten: Wij behoren tot een eliteclub, welkom!