Is wijn beter voor je hart dan wodka?


Is wijn beter voor je hart dan wodka? Dat is de vraag vandaag….

Een avondje flink doorzakken? Ga dan voor wijn in plaats van de sterkere drank. Uit een onderzoek van het Rhode Island Hospital blijkt dat wijn beter voor je hart en bloedvaten is dan wodka. Onderzoeker Frank Sellke, hoofd van de hartchirurgie in het Amerikaanse ziekenhuis, bestudeerde met zijn collega’s het effect van rode wijn en wodka op varkens met een hoog cholesterol. Hij ontdekte dat de varkens die wijn binnenkregen gezonder waren dan de varkens die aan het witte goedje gingen. Het onderzoek is gepubliceerd in het septembernummer van het vaktijdschrift Circulation.

“Er is al eerder onderzoek gedaan naar de voordelen van het drinken van een gematigde hoeveelheid wijn, maar wij wilden de effecten van zowel wijn als wodka testen in combinatie met een hoog cholesterol. Mensen die gezondheidsrisico’s lopen hebben namelijk vaak een te hoog cholesterol,” aldus onderzoeksleider Frank Sellke. “We stelden vast dat het gematigd drinken van beide alcoholische dranken het risico op hart- en vaatziekten verkleint, maar dat wijn nog beter beschermt door de antioxidanten die erin zitten.”

Wijn en wodka voor varkens

Het onderzoek werd uitgevoerd op drie groepen varkens die veel vet eten hadden gekregen. Eén groep kreeg geen wijn of wodka maar bleef wel hetzelfde eten, één groep kreeg dagelijks rode wijn, en de derde groep kreeg dagelijks wodka. De beide dranken werden door het eten van de varkens gedaan, en de doses werden precies afgemeten zodat ze gelijk waren voor elke groep. Na zeven weken werd vastgesteld dat de varkens die wijn of wodka hadden gekregen een duidelijk betere bloeddoorstroming naar het hart hadden. De varkens uit de rode wijn groep hadden daarbij de beste resultaten.

Ook werd gemeten dat het HDL, of goede cholesterol, significant was toegenomen bij de alcoholgroepen. Het totale cholesterolpeil bleef hetzelfde bij deze groepen. Goed cholesterol vervoert slecht cholesterol (LDL) naar de lever waar het wordt afgebroken. Dit voorkomt mogelijk het dichtslibben van de bloedvaten.

WodkaHart wordt beschermd door rode wijn en wodka

Door dit onderzoek konden de researchers vaststellen dat rode wijn en wodka allebei goed zijn voor het hart, maar wel om andere redenen. Rode wijn verwijdt bloedvaten, terwijl het witte goedje een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van bloedvaten die de taak van een groot bloedvat kunnen overnemen. Op deze manier is er meer begrip gekomen voor de manier waarop gematigd alcoholgebruik kan beschermen tegen hart- en vaatziekten. Het is nog niet duidelijk of deze voordelen ook voor mensen gelden.