Hoogste wijnkelder ter wereld

De hoogste wijnkelder lijkt een contradictie….

Laten we eens opzoeken wat nu eigenlijk de betekenis is van het woord “kelder”….

Een kelder (Latijn cellarium) is dat gedeelte van een gebouw dat onder de grond (onder het maaiveld) is gelegen.
Door zijn ligging heerst er meestal een vrijwel constante temperatuur.

’s Zomers is het relatief koel en wordt een kelder vooral gebruikt voor de opslag van voedsel of goederen, maar ook als slaapruimte en bijvoorbeeld muziekstudio’s.

Moderne huizen in Nederland hebben steeds vaker een kelder omdat kelderbouw relatief goedkoop is door de oplopende grondprijzen.

Een koekoek kan voor ventilatie en (extra) daglichttoetreding worden toegepast. Een koele kelder(kast) is een uitstekende bewaarplaats voor veel soorten voedingsmiddelen zoals groente, fruit, aardappelen, frisdranken en eieren.

Als een kelder gedeeltelijk onder de grond ligt noemt men dit in Nederland een souterrain. Een souterrain heeft vaak ramen die net boven het maaiveld uitsteken.

Dus deze wijn’kelder’ in de CN Tower in Toronto (Canada) kan je dus niet echt een wijnkelder noemen als je puur naar de definitie van een wijnkelder kijkt….

Neem zelf maar even een kijkje….