Wijn en wijngebieden in Zuid-Afrika uitgelegd

Wijn en wijngebieden in Zuid-Afrika uitgelegdZuid-Afrika is een complex wijnland, daarom nu de wijn en wijngebieden in Zuid-Afrika uitgelegd.

Het moest er eens van komen. Zuid-Afrika is zo complex en zo een fascinerend wijnland, daarom nu de wijn en wijngebieden in Zuid-Afrika uitgelegd. Omdat de rol van herkomst zo belangrijk is, kennen de traditionele wijnlanden in Europa daarvoor al jarenlang een controlesysteem om zowel de producent als de consument te beschermen. De twee factoren die de belangrijkste rol spelen bij het bepalen van het karakter en de kwaliteit van een wijn zijn terroir (bodem, klimaat en ligging) en de mens (keuze van druivenras, teeltwijze en vinificatietechniek). Van deze twee wordt terroir gezien als de factor met de meeste invloed. In bepaalde contreien groeit de wijnstok nu eenmaal beter dan in andere.

Wijn en wijngebieden in Zuid-Afrika uitgelegd

Wijn en wijngebieden in Zuid-Afrika uitgelegd. Waarom: het is zo complex…

Binnen de Zuid-Afrikaanse wijnbouwgebieden zorgen verschillen in bodem, klimaat en ligging ervoor dat de wijnen van gebied tot gebied anders smaken. Wanneer een wijn aanspraak maakt op een bepaalde herkomst, zorgt regelgeving ervoor dat de wijn ook werkelijk daar vandaan komt. Staat de term Wine of Origin of de afkorting W.O. daarvan op het etiket met de naam van een productiegebied als Stellenbosch, Durbanville of Robertson, dan is dit de bevestiging dat de wijn voor 100% afkomstig is van druiven uit dat specifieke gebied.

 

Estate wine of landgoedwyn

Een herkomstbenaming kan slaan op iedere vorm van een begrensd gebied, van een individuele wijngaard tot een geografisch geheel. In alle gevallen zijn de grenzen wettelijk bepaald. De kleinste eenheid in de vorm van een individuele wijngaard mag niet groter zijn dan 6 hectare. De tweede afgebakende eenheid is die voor estate wine of landgoedwyn. Een wijngoed mag uit meerdere aan elkaar grenzende boerderijen bestaan, zo lang die maar onder gemeenschappelijk beheer vallen. Verplicht zijn eigen kelderfaciliteiten op de plaats waar de wijn geproduceerd wordt. Staat de term estate wine/landgoedwyn op het etiket, dan bevestigt dit dat de wijn gemaakt is van druiven die op het bewuste wijngoed zelf geteeld zijn.

Van ward naar productiegebied. Wijn en wijngebieden in Zuid-Afrika uitgelegd

Het derde niveau is de ward, een kleine afgebakende zone met diverse wijngoederen, zoals Franschhoek en Constantia. Een ward is doorgaans onderdeel van een groter district, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Franschhoek vormt als ward onderdeel van het district Paarl, maar Cederberg behoort niet tot een specifiek district. Het vierde niveau voor een afgebakend productiegebied is een district, zoals Cape Town, Paarl, Stellenbosch en Robertson. De grootste productie-eenheid tenslotte is een regio, zoals Klein Karoo en Coastal Region. Het gaat daarbij om een combinatie van verschillende districten of delen daarvan. Zuid-Afrika heeft in de loop der jaren aangetoond dat ieder herkomstgebied zijn unieke eigen karakter aan wijnen verleent en dat bepaalde gebieden uitmunten voor specifieke typen wijn.

Wijn en wijngebieden in Zuid-Afrika uitgelegd

De Zuid-Afrikaanse bodem en geologie

Bij de definitie van een ward zijn bodem, klimaat en ecologische factoren zeer belangrijk, aangezien die een duidelijke invloed op het karakter van de wijn hebben. De voorgestelde herkomstbenaming moet ook de werkelijke geografische naam zijn, terwijl de natuur bepaalt dat het specifieke gebied daadwerkelijk wijn met een onderscheidend karakter kan produceren. Districten moeten aan dezelfde criteria voldoen als wards, maar kennen een ruimere begrenzing door gebruik van macro-geografische karakteristieken als bergen en rivieren voor de begrenzing ervan. Vanzelfsprekend is een grotere bodemvariatie toegestaan dan bij wards. Regio’s worden vooral gedefinieerd aan de hand van het grotere gebied waaronder ze vallen. In het geval van een rivier geldt dat vanaf de oorsprong tot aan de monding ervan. Bij de productie van landgoedwijn, die afkomstig kan zijn van een of meer boerderijen, kunnen de natuurlijke factoren variëren. Toch is deze onderscheidend, omdat er in de meeste gevallen sprake is van slechts één producent en de boerderijen als eenheid opereren.

 

Het garantiezegel op een fles Zuid-Afrikaanse wijn

Een certificatiezegel is de absolute garantie voor het publiek dat de aanspraken die op het etiket gemaakt worden waar zijn en dat de wijn in goede kwaliteit verkeerde toen hij voor certificatie beoordeeld werd door de Wine and Spirit Board/Wyn en Spiritusraad. Als zodanig is het certificatiezegel heel belangrijk voor wijnliefhebbers. Een wijn kan alleen gecertificeerd worden wanneer hij aan alle eisen van het concept Wine of Origin heeft voldaan.

Wijn en wijngebieden in Zuid-Afrika uitgelegd

Meer weten over Zuid-Afrikaanse wijnen? Kijk op http://www.wosa.nl/